W Przychodni Eskulap można wykonać spirometrię czyli pomiar oddychania. Jest to badanie pomocne w diagnostyce chorób układu oddechowego w szczególności astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (tzw. POChP). Skontaktuj się z nami w celu odpowiedniego przygotowania się do badania. Kontakt z nami: osobisty, telefoniczny: (42) 252 10 90, 535 759 997 lub mailowy: rejestracja@eskulapretkinia.pl

Concepts.pl