W Przychodni Eskulap można dokonać iniekcji domięśniowych i dożylnych (podawanie leków itp.)