W Przychodni Eskulap jest możliwość wykonania następujących badań:

Elektrokardiografia (EKG) – to  rejestracja elektrycznej czynności serca, pozwalająca na rozpoznanie chorób mięśnia sercowego

Concepts.pl