W Przychodni Eskulap można wykonać cały program szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych.

Proszę o zapoznanie się z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2014 rok:

Przygotowanie do szczepienia:

Concepts.pl