Dziecko krytykowane – uczy się potępiać,
Dziecko żyjące w nieprzyjaźni – uczy się agresji,
Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości,
Dziecko zawstydzone – uczy się poczucia winy,

Dziecko żyjące w tolerancji – nabiera cierpliwości,

Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie,
Dziecko rozumiane – uczy się wyrozumiałości,
Dziecko traktowane uczciwie – uczy się sprawiedliwości,
Dziecko żyjące w bezpieczeństwie – uczy się ufać,
Dziecko przyjmowane, takim jakim jest – uczy się akceptować,
Dziecko traktowane sprawiedliwie – uczy się prawdy,
Dziecko otoczone dobrocią – uczy się szukać w świecie miłości :-)

Concepts.pl