dr Joanna Latuśkiewicz-Potemska

Absolwenka Łódzkiej Akademii Medycznej, specjalista chorób dzieci z wieloletnią praktyką pediatryczną w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie ZOZ Łódź-Górna.

Aktualnie zatrudniona w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK Nr 4 im.M.Konopnickiej w Łodzi.
Udziela porad dzieciom zdrowym i chorym.

Concepts.pl