dr n. med. Eliza Pilarz
psycholog

W 2003 r. ukończyłam 5-letnie studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku psychologia stosowana. Od 2003 r. jestem pracownikiem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (od 2003- 2011 w Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej ICZMP, od marca 2011 r. w Zakładzie Rehabilitacji oraz Klinikach Pediatrycznych). W 2009 r.obroniłam tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biologii medycznej o specjalności psychologia. Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu pomocy psychologicznej w zakresie seksuologii na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza, oraz studia podyplomowe z zakresu badań kierowców w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego przy współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego). Skończylam 4-letnie studia z zakresu Psychoterapii Integracyjnej w Warszawie Instytutu Psychologii Zdrowia, które są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Jestem w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Ośrodku Specjalizacyjnym Psychologów Klinicznych w Łodzi. Ukończyłam również kurs języka migowego w wymiarze 315 godzin, a także dodatkowe szkolenia m.in. z zastosowania testów psychologicznych, diagnozy dzieci z ADHD. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych, biorę czynny udział w konferencjach medycznych i psychologicznych oraz w badaniach naukowych.
W swojej pracy zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, pomocy psychologicznej rodzinom dzieci chorych przewlekle, interwencją kryzysową, a także diagnozą i psychoterapią osób dorosłych (pracuję pod superwizją).

Godziny przyjęć:
Wtorek, Środa 17-20
Rejestracja pod numerem: 42 252 10 90

Concepts.pl