Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej / położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

Od 15.06.2014 obowiązuje nowy wzór deklaracji do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Instrukcja wypełniania deklaracji:

Program szczepień ochronnych na 2014 rok

Proszę o zapoznanie się z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2014 rok:

Artykuł w Gazecie Retkińskiej

Żywienie niemowląt:

Przygotowanie do szczepienia:

Concepts.pl